Ons team

Jan Celis
Jan CelisKlankbord, Mentor, Ondernemer

‘The best way to predict the future is to create it’ – Abraham Lincoln

‘Ik wil bedrijven helpen bouwen en doen groeien. Ik geloof in een win-win aanpak: mijn doel is om waarde te creëren voor alle stakeholders. Mijn allround ervaring deel ik graag als klankbord voor ondernemers en bedrijfsleiders en als groeimentor voor het ganse managementteam. Als adviseur, wil ik het proces van strategie ontwikkeling naar implementatie begeleiden. Vanuit deze positie wil ik individuen en bedrijven helpen focussen op groei en innovatie. Continu verbeteren is de rode draad in mijn aanpak.’

Chris Van de Cloot
Chris Van de ClootBusiness & Life Coach, Klankbord, Trainer

‘Each person’s map of the world is as unique as their thumbprint. There are no two people alike. No two people who understand the same sentence the same way. So in dealing with people try not to fit them to your concept of what they should be.’ – Milton Erickson

‘Als coach geloof ik sterk in de kracht van aandacht en focus: de oplossing van al je vragen zit in jezelf. Persoonlijk leiderschap betekent dat je durft kijken naar wie je bent, wat je wil en wat je kan om van daaruit doelen te stellen en in interactie te gaan met anderen. Samen resultaten halen is vertrouwen bouwen, verschillen waarderen en verantwoordelijkheid delen voor wat er afgesproken is. De kunst is om het beste van mensen te activeren. De positieve dynamiek die daardoor ontstaat is van een uitzonderlijke kracht en maakt alles mogelijk.’

Freddy Degroux
Freddy DegrouxSparring Partner, Adviseur, Trainer & Coach

‘In building a management team, I look for integrity, loyalty, vision, and a willingness to think outside of the box, and challenge the status quo. I also look for people who have a good sense of humor and who value and empower their team. ‘ -Shari Redstone

‘Mijn jarenlange ervaringen en waarnemingen als ondernemer hebben mij overtuigd dat gemotiveerde, getalenteerde personen die een hecht en vertrouwensvol team vormen, de absolute vereisten zijn voor performante, uitmuntende organisaties. Deze ‘healthy’ elementen die men nog te vaak als ‘soft’ omschrijft, zijn minstens even belangrijk dan de ‘harde’ of ‘smart’ elementen die verwijzen naar business modellen, swot-analyses, vergader- en onderhandelingstechnieken, financiële en fiscale constructies, …

Marc De Cock
Marc De CockCFO, Financieel Management, Organisatie

‘Een doel zonder een plan is slechts een wens ‘ – Antoine de Saint-Exupéry

‘Nog te vaak zien we dat een administratie of boekhouding volledig gefocust is op het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanuit mijn ervaringen ben ik ervan overtuigd dat de focus van elke financiële administratie erop gericht dient te zijn de interne bedrijfsprocessen optimaal en efficiënt te ondersteunen.  Hier wordt het kunstwerk gecreëerd, de rest is ‘slechts’ het kader waar men dient binnen te blijven.’

Jan De Clercq
Jan De ClercqSales & marketing

‘One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. “Which road do I take ?” she asked. “Where do you want to go ?” was his response. “I don’t know”, Alice answered. “Then”, said the cat, “it doesn’t matter.”’ 

Alice’s Adventures in Wonderland – Lewis Carroll

Na mijn studies ben ik onmiddellijk in het voedingsbedrijf van mijn ouders gestapt. Door een op dat moment te grote generatiekloof, heb ik het bedrijf tijdelijk verlaten en ervaring opgebouwd in financiële administratie bij KMO’s en multinationals. Bij mijn terugkeer in het familiebedrijf verkeerde het in een financieel wankele positie.  Er was geen visie, geen missie, geen doel en de markt waarin we actief waren, verzadigd. Met vallen en opstaan timmerden we aan een strategisch marketingplan en verlegden we onze focus naar andere kanalen.  Als gedelegeerd bestuurder ben ik me vanaf toen meer gaan richten op  Sales en Marketing.

Samen met Jan Celis tilden we het bedrijf naar een hoger niveau.

Wij zijn gecertificeerd in deze tools

MBTI

De MBTI, oftewel de Myers Briggs Type Indicator, is een persoonlijkheidstest die voorkeurgedrag bepaalt én inzicht levert in hoe we interacties met anderen kunnen verbeteren. De ideale persoonlijkheid is er niet, elke persoonlijkheid heeft zijn eigen sterktes en zwaktes. MBTI geeft u inzicht in uw eigen persoonlijkheid of die van uw medewerkers en teamleden. Met MBTI kan u bijvoorbeeld uw carrière gerichter uitbouwen of de juiste medewerkers selecteren voor specifieke taken.

APPRECIATIVE INQUIRY

Appreciative Inquiry is een aanpak voor verandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Het verlegt de focus van problemen naar perspectief, van ontkennen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Wilt u effectieve, moeilijke veranderingen realiseren? Met Appreciative Inquiry delen medewerkers de visie van het bedrijf en zijn ze bereid verantwoordelijkheid te nemen én actie te ondernemen.

PATRICK LENCIONI

Het ideeëngoed van Patrick Lencioni inspireert ons dagelijks. Zijn symbiose van ‘smart’ (taak) en ‘healthy’ (mens) als basis voor groei en succes spiegelt de complementaire aanpak van ACTitude.

STRENGTHSFINDER 2.0®

Effectiever en met meer werkplezier aan de slag gaan: dat kan door te kapitaliseren op uw talenten, en uw sterke kanten. ACTitude begeleidt u bij het in actie brengen van uw talenten en helpt met het ontdekken van de juiste context en bruikbare hefbomen.

DISC PPA®

De juiste kandidaat kiezen bij het selectieproces kan een enorme impact hebben op de performantie van een team. DISC helpt u bij het benchmarken van de gedragskenmerken en kwaliteiten die nodig zijn om de functie succesvol in te vullen.

TKI

Het Thomas Kilmann Instrument is ontworpen om individueel gedrag in situaties met belangenverschillen te bepalen. Het wordt gebruikt om confrontatiestijlen en beïnvloedingsstijlen te bepalen. ACTitude is gecertificeerd voor TKI en gebruikt het bij het analyseren van conflictsituaties.

INSIGHTS DISCOVERY

Het Insights Discovery model geeft snel inzicht in persoonlijke en interpersoonlijke dynamiek. Coaching en training zorgen voor de vertaling van uw profiel naar tips voor communicatie, omgaan met verandering, positieve confrontaties en leidinggeven.

TEIQ

Deze online vragenlijst meet emotionele intelligentie. TEIQ laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en die van anderen. ACTitude certificeerde zich als een van de eerste in Vlaanderen in het gebruik van deze unieke tool.