It’s all in the mind
Met een groeimindset is feedback een cadeau!
Het geeft je de mogelijkheid om iets te veranderen of te verbeteren …

FEEDBACK, FEEDUP, FEEDFORWARD

Feedback is van cruciaal belang voor groei! Het is een stimulans om je gedrag aan te passen. De juiste feedback heeft een positieve invloed op leren, op relaties en innovatie. Het doel van feedback is namelijk dat je je meer bewust wordt van de vorderingen die je al gemaakt hebt en die je nog kan maken. Daarom is feedback vragen een bewijs van sterk Persoonlijk Leiderschap! Feedback nodigt je uit om in de spiegel te kijken, je valkuilen en blinde vlekken op te sporen en dankbaar de hulp te aanvaarden die anderen je daarbij bieden.

Hoe kan jij jezelf en anderen helpen groeien?
Met het FFF stappenplan zorg je voor effectieve feedback:

Feed-up: Wat is je doel? Wat wil je bereiken? Waar wil je aan werken?
Feed-back: Wat heb je al gedaan? Hoe heb je het tot nu toe aangepakt?
Feed-forward: Wat is je volgende stap? Welke acties kan je ondernemen? Wat heb je nodig?

JE HERSENEN ‘PRIMEN’ MET FEED-UP
’If you don’t know where to go, you will end up someplace else’ – Yogi Berra

Voorafgaand aan het leren, is het belangrijk om te weten wat je doel is. Wat wil je precies leren of bereiken en hoe ziet dat eruit? Je doel visualiseren is je hersenen ‘primen’, een belangrijke stap in het proces. Op die manier kan je inschattingen maken, verwachtingen delen en wordt je plan concreet.
Maar vergeet niet om het ook aanvaardbaar en haalbaar te maken. We kunnen onze hersenen makkelijk ‘primen’ voor korte termijndoelstellingen en quick wins.  Grote en lange termijndoelstellingen vragen een andere aanpak, want daar krijgt ons brein moeilijker grip op. Je kan die ‘stip op de horizon’ verteerbaar maken door ‘de olifant in mootjes te hakken’ en tussentijdse leerdoelen en mijlpalen in te lassen.
Door feed-up is het duidelijk waar je naartoe wil en daardoor kan je ook gerichter focussen met meer kans op slagen als resultaat.

EFFECTIEVE FEEDBACK
‘We all need people who give us feedback. That is how we improve’ – Bill Gates

Effectieve feedback gaat over het punt waar je nu staat in het proces. Feedback werkt vooral als die taak- en procesgericht is. Met andere woorden als je op de bal mikt in plaats van op de persoon.
Is de opdracht goed begrepen? Welke stappen in het proces zijn genomen met welk resultaat? Welke oplossingen heb je gevonden? Je kijkt dan samen naar de manier waarop het proces is verlopen, je evalueert en overlegt. Je respecteert op die manier de autonomie van de ander omdat die zelf ontdekt waar de fouten zitten en hoe hij kan bijsturen. Je triggert op deze manier iemands groeimindset.

Feedback mist zijn doel als je op de persoon mikt in plaats van op de bal. Zo zullen uitspraken als ‘Jij bent een chaoot’ en zelfs ‘Jij bent geniaal!’ eerder een vaste mindset voeden, dan wel een groeimindset. Ze plakken een etiket op iemand, ze labelen je als ‘chaoot’ of ‘genie’ en dat lijkt iets waaraan je vast zit, wie je bent. Ze sluiten met andere woorden groei uit. Daarom ontmoedigen ze vaak de ontvanger om er iets mee te gaan doen.

Als je een groeibrein wil stimuleren, ben je niet bang om feedback te vragen. Feedback wordt dan ervaren als een cadeau. Je kan leren van hoe anderen je aanpak evalueren.
Volgende vragen zijn feedbackvragen vanuit een groeimindset. Die kan je ook aan jezelf stellen.

 • INSPANNING: Heb je er genoeg aan gedaan?
 • DOORZETTEN: Heb je snel opgegeven of juist niet?
 • LEREN VAN FOUTEN: Welke fouten heb je gemaakt waar je uit kan leren?
 • LEREN VAN ANDEREN: Had je hulp kunnen vragen?
 • UITDAGING: Was dit een stapje te ver of juist niet ver genoeg?

HET STIMULEREND EFFECT VAN FEEDFORWARD
‘The future belongs to those who prepare for it today’ – Malcolm X

Feedforward start meestal nog tijdens het feedbackmoment. Je kijkt vooruit, naar wat er gaat komen en daar heb je invloed op. Daarom staan mensen sowieso makkelijker open voor feedforward dan voor feedback. Feedback gaat over het verleden, je kan het niet meer veranderen, maar je kan er wel van leren. Feedforward gaat over de toekomst en die is maakbaar en dat triggert mensen om je evaluatie en tips & tricks ter harte te nemen. Je stelt vragen als: ‘welke progressie heb je al gemaakt?’ ‘welke mogelijke opties zijn er?’ ‘wat heb je nodig om de volgende stap te kunnen doen?’. Op die manier ervaren mensen dat ze meerdere keuzes hebben en dat zorgt voor een gevoel van vrijheid en autonomie. En dat is precies wat we nodig hebben om ons brein te activeren. Feedforward helpt dus ons groeiproces vooruit.

Voorbeelden van feedforward vragen met elementen van een groeimindset

 • INSPANNING: Wat precies zou je vaker kunnen oefenen of meer mee experimenteren?
 • DOORZETTEN: Wat kan je doen als je vastloopt? Wat heb je nodig om die extra mile te gaan?
 • LEREN VAN FOUTEN: Welke dingen werken, werken niet? Hoe zou je het met die wetenschap nu aanpakken?
 • LEREN VAN ANDEREN: Wie kan je helpen? Met wie die hier meer ervaring mee hebben, werk je graag samen?
 • UITDAGING: Wat is je next step en hoe schat je de haalbaarheid daarvan in?CONCLUSIE: It’s all in the mind …
  Als je de dingen bekijkt vanuit een STATISCHE MINDSET, kijk je vanuit de overtuiging dat intelligentie en persoonlijkheid onveranderbaar vastliggen en dat je het nu eenmaal moet doen met wat je gekregen hebt. Die Calimero-gedachte leidt er vaak toe dat je geen inspanningen doet om iets te leren of te verbeteren, want ‘het levert toch niet op’. Je stelt jezelf dan liever prestatiedoelen waarvan je weet dat ze haalbaar zijn, want fouten en falen labelen je als ‘niet bekwaam’.

Als je de dingen bekijkt vanuit een GROEIMINDSET, kijk je vanuit de overtuiging dat intelligentie en persoonlijkheid veranderbaar en dus maakbaar zijn. De plasticiteit van ons brein geeft ons namelijk de mogelijkheid om telkens opnieuw in te spelen op veranderende omstandigheden. Die breinplasticiteit betekent niet dat iedereen zomaar een Einstein kan worden, maar wel dat we onze meetlat telkens een beetje hoger kunnen leggen. Inspanningen brengen je telkens dichter bij je leerdoel. Denken vanuit de groeimindset betekent dat je fouten en falen aanvaardt als kostbare leermomenten in het proces. Feedback over dat leerproces is dan ook een welkom cadeau!

Feedback vanuit een groeimindset gaat dus over het proces en gedrag met woorden als ‘leren’, ‘proberen’, ‘worden’ en ‘doen’. Feedback vanuit een groeimindset ‘labelt’ niet en vergelijkt met eigen prestaties in plaats van die van een ander. Bovendien wordt er gefocust op groeimogelijkheden en dat werkt inspirerend en motiverend.

.

Meer weten over hoe feedback werkt? 
Oefen tijdens onze flash workshop ‘Feedback is een cadeautje’ info: chris@actitude.be