Groeien is een keuze !

ACTitude brengt bedrijven én mensen naar een next level.

Dé 5 kritieke succesfactoren van groei: CTRL-S groeiformule van de SMART kant bekeken

Het ultieme doel van onze CTRL-S groeiformule is het gelijktijdig richting geven aan het ontwikkelen van het menselijk potentieel en het verbeteren van processen en systemen. Vanuit die evenwichtsoefening kan de lat steeds hoger en bouwen we aan duurzame resultaten.
Onze overtuiging: het beste van mensen levert het maximum aan uw bedrijf!

CTRL-SCONTINU VERBETEREN

Structurele en systematische verbeterinitiatieven zijn de drijvende krachten voor groei. Alles kan altijd beter. Procesverbeteringen worden gevoed door op zoek te gaan naar best practices, door steeds kritisch de bestaande situatie in vraag te durven stellen. Op die manier vermijdt u onnodig of dubbel werk en worden er veel minder fouten gemaakt. Continu verbeteren levert u niet alleen operationele uitmuntendheid, het geeft u ook een duurzaam concurrentieel voordeel. In dit soort context zullen alle medewerkers voortdurend zichzelf willen overtreffen.

CTRL-S: TRANSPARANTIE

Om de doelstellingen van uw bedrijf te realiseren is het essentieel dat het doel helder is voor alle medewerkers. U  betrekt ze dus best zoveel mogelijk bij het uitwerken van de strategie, want dan voelen medewerkers zich optimaal betrokken. Communiceer voortdurend in alle openheid over de voortgang van het realiseren van de strategie. Zowel over wat er goed gaat als over wat er beter kan. Transparantie is de sleutel tot ownership. Spreek duidelijk taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden af (TBV). Medewerkers die zicht hebben op de gang van zaken, zullen mee de verantwoordelijkheid dragen. Informeren is betrokkenheid creëren.

CTRL-S: RESULTATEN

Met het einddoel voor ogen, is het voor iedereen duidelijk waar het bedrijf naar toe gaat. De jaarlijks geupdate visie, missie en strategie geeft u het referentiekader en de richting voor uw beslissingen. Actieplannen kunnen hier dan steeds aan getoetst worden. Continu betere prestaties zullen leiden tot duurzame verbetering van de resultaten: meer rendabele omzet en lagere kosten. Zo kunt u het uiteindelijke doel realiseren: de continuïteit van uw bedrijf.

CTRL-S: LEIDERSCHAP

Command & control is al lang voorbijgestreefd. Succesvolle bedrijven streven naar Persoonlijk Leiderschap voor alle medewerkers. Vanuit dat Persoonlijk Leiderschap kunnen zij groeien naar Verbindend & ACTiverend Leiderschap. Dat Verbindend & ACTiverend  Leiderschap is de voorwaarde om ervoor te zorgen dat medewerkers samen met het bedrijf kunnen groeien en naar een hoger level kunnen evolueren.

CTRL-SSAMENWERKEN

Een bedrijf is een aaneenschakeling van processen. Klantgerichtheid is daarbij cruciaal. Om uw externe klant optimale dienstverlening te bieden, moet u intern beginnen. Zodra alle medewerkers begrijpen dat zij intern beurtelings telkens zowel leverancier als klant zijn; bent u op de goede weg. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel, interne klantgerichtheid zorgt ervoor dat u geen zwakke schakels hebt. Samenwerken alle medewerkers dan voor één doel: zowel interne als externe klanttevredenheid.

CTRL-S groeiformule – Dé 5 kritieke succesfactoren voor groei

Lees ook CTRL-S groeiformule van de menskant bekeken

Wil je kennismaken met ACTitude ? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.