De FeedForward methode is er op gericht om adviezen of tips met elkaar te delen met als doel er samen beter van te worden.
Het principe werd bedacht door Marshall Goldsmith, een Amerikaanse Leiderschapscoach. FeedBack gaat over wat voorbij is. FeedForward gaat over de toekomst en is precies daarom zo krachtig.

Het doel van FeedForward is enerzijds weten wat je zelf wil (we weten vaak beter wat we niet willen …) en dan de ander bewust maken van het effect van zijn/haar gedrag op jou. Je kan het gedrag van de ander enkel veranderen als je je eigen gedrag tov die ander verandert. ‘De deur van verandering gaat enkel aan de binnenkant open’.

Daarom is de toon van FeedForward ‘uitnodigend’, geformuleerd als een ‘wens’. Vanwege de toekomstgerichtheid van FeedForward wordt jouw uitnodiging vaak makkelijker positief onthaald. De ‘ontvanger’ heeft namelijk de kans om ‘het beter te doen’ en weet dat als hij/zij het gewenste gedrag vertoont, de ‘gever’ zich gehoord en gewaardeerd gaat voelen. Op die manier creëer je toegevoegde waarde voor de samenwerking.

Van FEEDBACK naar FEEDFORWARD

FEEDBACK: Voor de gever zorgt dit soms voor spanning: hoe wordt mijn feedback ervaren ?  Hoe maak ik mijn feedback ‘aanvaardbaar’?
FEEDFORWARD: Voor de gever geldt: als ik mijn verwachtingen meegeef, kan de ontvanger ermee rekening houden

FEEDBACK: Gaat over het verleden en dat kunnen we niet meer veranderen
FEEDFORWARD: Gaat over de toekomst en die kunnen we beïnvloeden

FEEDBACK: Voor de ontvanger geldt soms: ik voel me (be)schuldig(d), ik heb hier niet om gevraagd
FEEDFORWARD: Voor de ontvanger geldt: ik kan hier aan werken, ik kan aan de verwachtingen tegemoet komen

 

FEEDFORWARD: EEN STAPPENPLAN

W (Wanneer)
Beschrijf de situatie, het voorval zo ‘feitelijk’ mogelijk. Doe dat zo snel mogelijk nadat je het gedrag dat jou stoort hebt waargenomen. Zorg wel dat je eerst je emoties onder controle hebt. ‘Je was te laat voor onze afspraak’ (Check: Akkoord?/ Herken je dat …)

I (IK-boodschap)
Zeg welk effect dat dat op jou had. Een IK-boodschap kan door de ander niet ontkend worden. ‘Ik voelde me in de steek gelaten’ (Check: Begrijp je dat? Kan je je dat voorstellen?)

N (Nodig)
Geef aan wat jij in de toekomst verwacht, wat je wenst, wat je prettig zou vinden. Formuleer dat als een ‘uitnodiging’, een vraag zodat de ander zich eveneens gerespecteerd voelt.  ‘Ik zou het fijn vinden als je voortaan op tijd zou komen’ (Check: Kan je daarmee rekening houden? Wat heb je nodig om dat te kunnen doen?)

GOUDEN REGELS VOOR HET GEVEN VAN FEEDFORWARD

 1. Geef altijd een IK-boodschap
 2. Weet de ander wat er van hem/haar wordt verwacht?
 3. Speel de bal (het gedrag) en niet de man (de persoon)
 4. Baseer je op gedrag dat je waarneemt en niet op veronderstellingen
 5. Geef Feedforward zo snel mogelijk nadat je het gedrag gezien hebt of de prestatie geleverd is
 6. Focus enkel op de belangrijke punten, vermijd door te bomen op pietluttige details
 7. Wees duidelijk: geef concrete, specifieke voorbeelden en benoem veranderbaar gedrag
 8. Geef alleen FeedForward als je tijd hebt en niet gehaast bent
 9. Zorg dat de Feedforward waardevolle informatie bevat voor de ander en niet alleen jou oplucht
 10. Sta open voor de gevoelens van de ander en luister actief naar reacties. Onderbreek de ander niet in zijn/ haar reactie. Gebruik LSD (Luister actief – Samenvatten – Doorvragen)!
 11. Als de ander toch in de verdediging schiet, probeer dan te ontdekken waar dat vandaan komt. Komt het door iets dat jij gezegd of gedaan hebt?
 12. Als de emoties te hoog oplaaien, stel dan voor om later een beter moment te kiezen

Wil je kennismaken met ACTitude ? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.