Continu verbeteren

Motiveer je medewerkers om te focussen op verbeterpotentieel

Voor wie?

Voor ondernemers, bedrijfsleiders en managers die de menskant van continu verbeteren belangrijk vinden.

  • Hoe creëer ik veranderbereidheid, m.a.w. het proces van bewustwording, kennisvergroting, betrokkenheid en borging?
  • Hoe ontwikkel ik een mindset met focus op continu verbeteren?
  • Hoe leer ik mijn medewerkers verspilling, dubbel werk en complexiteit herkennen en ‘spelenderwijs’ elimineren?
  • Hoe kunnen mijn medewerkers meer doen, met minder tijd en energie en met meer voldoening en werkplezier?

Wat levert het op?

  • Bewustwording van het belang van de menskant van verbeteren.
  • Optimaliseren van processen door het stimuleren van overleg met je medewerkers.
  • Een bedrijfscultuur die focust op doelgerichtheid en efficiëntie.
  • Een mindset die gericht is op initiatief en continu verbeteren zodat medewerkers spontaan meedenken over oplossingen en verbeteringen.

Aanpak

We vertrekken vanuit de eigen ervaringen van het individu of het team. Van daaruit reiken we handvatten aan om een mindset van veranderingsbereidheid en continu verbeteren te creëren en te onderhouden. We hebben daarbij ook aandacht voor het doorbreken van gewoontes en het omgaan met weerstand.

Als resultaat van dit traject wordt een concreet actieplan opgesteld. Tijdens de implementatie zijn er indien gewenst feedbackmomenten.

Contacteer ons