Een vereenvoudigde KMO-portefeuille sinds 1 april 2016

ACTitude is geregistreerd bij de Vlaamse overheid voor de pijlers opleiding en advies. Hierdoor kan je gebruikmaken van de KMO-portefeuille voor onze activiteiten, een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen. Maak gebruik van dit voordeel om financiële [...]