­

Groeien in FUTURE PROOF LEIDERSCHAP

2020 heeft ons allemaal erg bewust gemaakt van hoe we als leidinggevende wendbaar moeten leren inspelen op een moeilijk voorspelbare en onzekere toekomst. Covid-19 heeft onmiskenbaar een impact op ons leiderschap, zowel qua resultaatgerichtheid (welke bedrijfsdoelstellingen blijven overeind?) als wat betreft menselijke relaties (hoe connecteren en communiceren we écht in de virtuele wereld?). […]

PRIORITEITEN stellen: Wat moet ik nu doen ?

‘Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent’ – Dwight Eisenhower […]

Wat je leert als je dieper in je IRRITATIES duikt !

Trap niet in de val(kuil) en leer van het gedrag dat jou irriteert … […]

De KRACHT van 3 x F: FEEDBACK, FEEDUP, FEEDFORWARD

It’s all in the mind Met een groeimindset is feedback een cadeau! Het geeft je de mogelijkheid om iets te veranderen of te verbeteren … […]

Groeiformule van ACTitude: CTRL-S van de menskant bekeken

Groeien is een keuze ! […]

Groeiformule van ACTitude: CTRL-S van de SMART kant bekeken

Groeien is een keuze ! […]

Heb jij een GROEIMINDSET?

Hoeveel pogingen heeft Edison moeten ondernemen vooraleer zijn lamp brandde? […]

FOCUS & DISCIPLINE

Jij en je goudvis: the battle is on ! […]

Werken AAN of werken IN je bedrijf?

Het verschil tussen werken aan en werken in je bedrijf Het antwoord op deze vraag is dat je zelf het verschil maakt. […]

DOELSTELLINGEN SMART of niet

De beste manier om een doelstelling niet te halen is … ze niet SMART te maken! […]

CONFRONTATIES aangaan met positief resultaat

Enkele tips om nu en dan ‘gezond’ van mening te verschillen en te vermenigvuldigen door transparant te delen. […]

Geef UITSTELGEDRAG geen kans!

“Uitstel maakt gemakkelijke dingen moeilijk en moeilijke dingen nog moeilijker”. Mason Cooley […]

Het BUSINESS MODEL CANVAS brengt u in de driver’s seat

Het Business Model Canvas (BMC)  is een handig instrument om op een universele manier uw bedrijf of organisatie in kaart te brengen […]

LUISTER MEER en stort op de ’emotionele bankrekening’

‘Probeer de ander te begrijpen vooraleer je zelf begrepen wil worden’ (Stephen Covey) […]

5 cruciale factoren voor SUCCESVOL ONDERNEMEN

Het ultieme doel van onze CTRL-S® aanpak […]

7 tips voor EFFECTIEF LEIDERSCHAP

ACTitude staat voor de balans van de taak- en mensgerichte focus. […]

CONTINU VERBETEREN

Hoe alles altijd beter kan. […]

STRATEGIE: zinvol of onzin?

Over strategie zijn er tienduizenden boeken geschreven, hele bibliotheken vol. Waarom intrigeert strategie ons zo? […]

De 7 belangrijke verschillen tussen een MANAGER en een LEIDER

Of je je nu meer identificeert met het ene of met het andere is niet alleen afhankelijk van je persoonlijkheid en voorkeurgedrag, maar zeker ook van de context. Toch is het strategisch denken van de leider noodzakelijk om duurzame bedrijfsresultaten [...]

Een vereenvoudigde KMO-portefeuille sinds 1 april 2016

ACTitude is geregistreerd bij de Vlaamse overheid voor de pijlers opleiding en advies. Hierdoor kan je gebruikmaken van de KMO-portefeuille voor onze activiteiten, een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen. Maak gebruik van dit voordeel om financiële [...]