Het ultieme doel van onze CTRL-S® aanpak is het gelijktijdig richting geven aan het ontwikkelen van het potentieel van mensen en het verbeteren van processen en systemen. Vanuit die evenwichtsoefening kan de lat steeds hoger en bouwen we aan duurzame resultaten.
Onze overtuiging: het beste van mensen levert het maximum aan uw bedrijf!

5 kritieke succesfactoren van groei: CTRL-S® groeiformule

 

CONTINU VERBETEREN

Als afspraken en verwachtingen gedeeld zijn, kan voortgang structureel en systematisch worden geëvalueerd. Naast focus en discipline is vooral het communiceren over de behaalde resultaten belangrijk. Weten waar u staat ten opzichte van uw doel, kan stimulerend werken, zeker als u elkaar aanmoedigt.

TRANSPARANTIE

Vertrouwen is de basis van alles. Tijd en aandacht zijn daar essentiële hefbomen voor. Uw eigen sterktes en zwaktes en die van diegenen waar u mee samenwerkt kennen, is cruciaal als u resultaten wil halen. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, open en heldere communicatie, weten dat u op elkaar kan rekenen en loyaliteit naar de bedrijfsvisie en waarden zijn belangrijke bouwstenen van vertrouwen en drijvers van succes.

RESULTAAT

Focus is de sleutel tot succes. Als u van bij het begin het einddoel voor ogen houdt, geeft u een referentiekader en een richting aan uw beslissingen en de daarmee samenhangende acties. Als u die visie en strategie deelt met alle betrokkenen, creëert u bewust een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat inspanningen evenwichtig verdeeld worden, maar bovenal is het belangrijk om de neuzen doelgericht in dezelfde richting te sturen.

LEIDERSCHAP 

Als leider staat u aan het roer en bepaalt u de koers. Die koers bepaalt u niet alleen, want u houdt rekening met de input van anderen. U luistert, vraagt door en mobiliseert. Leiders met visie zien lang voor alle anderen de eventuele ijsbergen opduiken. Ze zijn strategisch, oplossingsgericht en denken lange termijn. Leiders sturen op resultaten, hun visie inspireert anderen en zij durven berekende risico’s nemen.

SAMENWERKEN

Leiders kunnen het niet alleen. Zij hebben volgelingen nodig,‘believers’ die samen zoeken naar hoe ze waarde kunnen creëren voor het geheel. Teamwerk betekent dat u samen meer kan dan alleen. Samenwerken is het voordeel zien van complementariteit, is verschillen waarderen en open staan om van elkaar te leren. Dat betekent bovendien dat u meningsverschillen transparant kan delen zonder de relatie of geloofwaardigheid te schaden. In een gezonde samenwerking worden persoonlijke doelen en organisatiedoelen als vanzelfsprekend op elkaar afgestemd.

 

Wil je graag meer weten over succesvol ondernemen en hoe dit jouw onderneming kan beïnvloeden?

Neem dan vrijblijvend contact op en maak kennis met ons team.