De Gratis Online Mini-Polaroid Scan

Dit mag u verwachten van de test:

  1. Veertien vragen die elk een facet van uw onderneming bestuderen.
  2. Een score volgens het 7S model van McKinsey.
  3. Een overzicht van zowel uw sterke punten als uw verbeterpunten.

Instructies:

U krijgt 14 uitspraken te zien. Op elk van deze uitspraken kan u antwoorden in hoeverre dit van toepassing is op uw onderneming.

U hebt vijf keuzes: helemaal niet akkoord, eerder niet akkoord, neutraal, akkoord en helemaal akkoord.

Neem uw tijd om na te denken over elke uitspraak. Wees eerlijk in uw antwoorden en probeer zo weinig mogelijk te kiezen voor het “neutrale” antwoord.

De Mini-Polaroid Test dient bij voorkeur ingevuld te worden met Google Chrome of Mozilla Firefox.

Doe de scan