ACTITUDE – Op naar de Top – Augustus 2019
Geef uzelf en uw onderneming alle kansen!

LEES MEER

ACTitude Adviseert, Coacht en Traint

Wij leveren niet alleen QuickWins voor onmiddellijk resultaat, maar zorgen ook voor oplossingen die succes garanderen op lange termijn. Dit doen we door evenwichtige aandacht en ondersteuning van taakgerichte (SMART) en mensgerichte (HEALTHY) factoren. Ondernemers, werknemers, teams en organisaties profiteren reeds 15 jaar van onze expertise. We werken in absoluut vertrouwen, in een direct persoonlijk en vertrouwelijk contact (1 contactpersoon, geen juniors, pragmatisch, snel en efficient!)

We kunnen u helpen bij deze situaties

LEIDERSCHAP

Leidinggevenden beschikken niet altijd over de juiste vaardigheden om teams te sturen en de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Training en coaching in leadership en communicatie kan hun impact versterken.

PROFESSIONALISEREN

Uw onderneming groeit en komt daardoor op het keerpunt om van een eerder informele werkwijze over te schakelen naar een professionele aanpak. Hoe stimuleert u veranderbereidheid?

GROEIPIJN

Uw onderneming groeit snel maar niet alle afdelingen volgen. Ook het ontwikkelen van de noodzakelijke sleutelvaardigheden om de groei bij te benen, loopt niet van een leien dakje.

KNELPUNTEN

U identificeert een aantal belangrijke bottlenecks binnen de organisatie maar weet niet goed hoe die aan te pakken. U vraagt zich af wat u op korte termijn kan veranderen en welke oplossingen op langere termijn garantie kunnen bieden.

TRANSPARANTIE

In meetings komen de problemen van uw onderneming niet op altijd tafel. In de wandelgangen en achter gesloten deuren wordt er wel gepraat. Emoties hebben een impact op de productiviteit, beslissingen worden uitgesteld, de doelstellingen worden niet behaald.

RESULTATEN

De doelstellingen worden niet steeds gehaald.  Er is niet altijd voldoende focus op het uitvoeren van de actieplannen. Dagdagelijkse problemen doorkruisen vaak de lange termijn plannen.

SAMENWERKEN

Uw onderneming verliest kansen op de markt doordat er te veel in silo’s wordt gewerkt in plaats van in teams. Hoe krijgt u de neuzen in dezelfde richting? Hoe stimuleert u ‘one voice’ en gedeelde verantwoordelijkheid?

CONTINU VERBETEREN

In uw onderneming is er veel verbeterpotentieel op het vlak van effectiviteit en efficiëntie. U vraagt zich af hoe u die kansen met succes kan benutten en zoekt daarvoor een sparring partner met kennis van zaken.

BETROKKENHEID

De inzet en betrokkenheid van uw medewerkers is niet wat u ervan verwacht. U weet niet meteen waar het probleem zit, maar u beslist om de oorzaken op te sporen zodat er vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan gewerkt kan worden.